Friday, August 17th, 2018 4:48:05 am

Home

Poster :: Lễ Hội Mùa Hè Giới Trẻ & Picnic | 18-19/08/2018

Hình & Video :: Những hình biểu tình tại Ottawa | 07/07/2018

Video & Hình – Gây Quỹ Truyền Giáo cho Công Giáo | 12/05/2018

Video & Hình – Hội Thoại với Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải Dòng Chúa Cứu Thế | 05/05/2018

Hình – Lễ Thượng Kỳ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 43 tại Toronto City Hall | 28/04/2018

Video & Hình Thượng Kỳ Cờ Bay tại Parliament Building at Ottawa | 30/04/2018

Video – Tiệc Gây Quỹ Xây Dựng Tượng Dài Thuyền Nhân | 07/04/2018

Tiệc Gây Quỹ Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân | 07/04/2018

Nhã Ca – Giải Khăn Sô Cho Huế (Viết Về Tết Mậu Thân Tinh Ca Trong Lừa Đỏ)

Mourning Headband For Hue – Nha Ca

Hình | Lễ Tượng niệm 50 thảm sat Tết Mậu Thân tại Northwood Community Centre | 03/03/2018

Video Lễ Tường niệm 50 thảm sát Tết Mậu Thân tại Northwood Community Centre | 03/03/2018

Hình | Tiệc Quảng Ngãi – 03/03/2018

Video Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Mậu Thân

Hội Chợ Tết Cộng Đồng Toronto | 04/02/2018

Photos – Imagine Cinesmas – Toronto & Giấc Mơ Mỹ Party tại La Baquet Hall | 20/01/2018

Video - VIP Giấc Mơ Mỹ Party tại La Victoria Baquet Hall
Thứ Bảy ngày 20 tháng 01 năm 2018

CON ĐƯỜNG ĐẾN TƯƠNG LAI – BILL GATES

HÁT CHO THUYỀN NHÂN

Video Đêm gây quỹ của Ủy Ban Yểm trợ Phong trào Dân chủ Quốc nội đêm tại Dim Sum King Seafood Restaurant | 09/9/2017

Hình Đêm gây quỹ của Ủy Ban Yểm trợ Phong trào Dân chủ Quốc nội đêm tại Dim Sum King Seafood Restaurant | 09/9/2017

Hình biểu tình – tuần hành tại Ottawa | 20/08/2017

Video Biểu Tình & Tuần Hành tại Ottawa | 20/08/2017

Hội Mùa Hè tại City Hall Toronto | 09/07/2017

Hình – Lễ Thượng Kỳ VNCH tại Thủ Đô Ottawa Canada ngày 01-05-2017

Video – Lễ Thượng Kỳ VNCH tại Thủ Đô Ottawa Canada ngày 01-05-2017

Đồng Bào Toronto Biểu Tình Chống Đàm Vĩnh Hưng

Tiệc Hội Người Việt Cám Ơn….. | 26/3/2017

Video – Biểu Tình Toronto tại Queen’s Park ngày 5 tháng 3 năm 2017

Video | Biểu tình tại Ottawa – Chủ nhật ngày 19 tháng 2 năm 2017

Video – Hội Ái Hữu Cựu Sinh viên Sĩ Quan Trừ Bi Thủ Đức Ontario |04/2/2017 tại Milan Banquet Hall

Hình – Hội Ái Hữu Cựu Sinh viên Sĩ Quan Trừ Bi Thủ Đức Ontario |04/2/2017 tại Milan Banquet Hall

Video – Hội Chợ Tết Toronto | Xuân Đinh Dậu 14/1/2017

Hình Hội Chợ Tết Toronto | Xuận Đinh Dâu 14/1/2017